پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / استخر

الوند

آدرس: قم- ۳۰ متری هنرستان-کوچه ۲۵-استخر الوند

تلفن تماس: ۰۲۵-۳۷۷۴۴۸۴۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست