پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

امام سجاد(ع)

آدرس: قزوين – خ حيدري – جنب مدرسه دانش

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۳۲۴۲۲۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست