پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / گفتار درمانی

امام سجاد

آدرس: خیابان حیدری جنب مدرسه دانش

تلفن تماس: ۲۸-۳۳۳۳۴۷۵۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست