پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

امام صادق (ایذه )

آدرس: ايذه ميدان امام علي (ع ) كوچه شهيد تيرداد صاحب جنب انتقال خون

تلفن تماس: ۶۱ – ۴۳۶۴۳۶۵۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست