پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

امام علی (ع )

آدرس: دزفول خيابان روستابین خ حضرت رسول وشهید بهشتی

تلفن تماس: ۶۱-۴۲۲۷۰۶۲۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست