پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

امین رامهرمز

آدرس: رامهرمز خ طالقانی روبروی بانک مسکن

تلفن تماس: ۶۱-۴۳۵۳۶۱۰۵-۴۳۵۳۶۱۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست