پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

انعکاس

آدرس: کیانپارس، پهلوان شرقی، چهارراه اردیبهشت، مجتمع پزشکی اوسینا، طبقه پنجم

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۹۲۲۱۱۱ / ۰۶۱۳۳۳۶۸۲۱۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست