پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / سینما

انقلاب

آدرس: ارومیه خیابان امام

تلفن تماس: ۰۴۴۳۲۲۲۲۲۰۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست