پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

اوا

آدرس: گتوند-خیابان استقلال مطب دکترنظرپور

تلفن تماس: ۶۱-۳۶۳۲۷۱۴۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست