پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ایت الاه طالقانی

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان مستعان شرقی بین خیابان عارف و لقمان

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۳۰۹۲۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست