پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / گفتار درمانی

ایرانیان

آدرس: تاکستان- خ غفاری خ عدل ساختمان پزشکان دی

تلفن تماس: ۲۳۳۳۲۰۱۱۵۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست