پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمانشاه / فیزیوتراپی

ایران مهر

آدرس: کرمانشاه پارکینگ شهرداری سابق خیابان حاج محمدتقی اصفهانی خیابان معید طبقه زیرزمین

تلفن تماس: ۰۸۳۱۷۳۲۲۴۸۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست