پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / سینما

ایران

آدرس: شیراز- چهار راه زند- روبروی بانک مرکزی سینما ایران

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۲۴۶۱۵۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست