پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / سینما

ایران

آدرس: ارومیه-خیابان امام خمینی

تلفن تماس: ۰۴۴۳۲۲۲۰۰۶۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست