پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان شرقی / استخر

باب الحوایج

آدرس: تبریز- کمر بندی میانی-کوی شهید جاوید روبروی درمانگاه

تلفن تماس: ۰۴۱-۳۵۴۵۵۴۱۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست