پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان چهارمحال و بختیاری / فیزیوتراپی

بزرگمهر

آدرس: شهرکرد چهار راه فصیحی خیابان سعدی کوچه ۵۰ واحد ۲ طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۸۱۲۲۶۳۲۰۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست