پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

بزرگ نفت

آدرس:  اهواز، سه راه فرودگاه ورودی شهرک نفت

تلفن تماس: ۶۱-۳۴۴۳۶۶۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست