پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اردبیل / فیزیوتراپی

بشارت مهدوی

آدرس:  اردبیل خ امام روبروی مسجد سرچشمه جنب بانک تجارت مرکزی بن بست یاسمن

تلفن تماس:  ۰۴۵۱۲۲۴۶۳۳۸-۰۴۵۳۳۲۴۶۳۳۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست