پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / استخر

بعثت

آدرس: شیراز- بلوار ارتش- روبروی بیست متری صاحب الزمان- داخل کوچه ۲۱

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۷۳۹۱۱۲۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست