پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / بینایی سنجی

بینایی سنجی

آدرس: قم- خ امام بین ک ۲۳ و۲۵ طبقه فوقانی داروخانه امیر

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۶۶۲۶۵۸۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست