پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان ایلام / بینایی سنجی

بینایی

آدرس: ایلام-میدان ۲۲ بلوار سیدالشهدا مجتمع پزشکلان معاصر

تلفن تماس: ۰۸۴۳۳۳۶۸۷۱۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست