پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

تجلی

آدرس: اهواز، کیانپارس، نبش خیابان شهریور شرقی، مجتمع پزشکی آریان، طبقه اول

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۶۲۷۹۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست