پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ترمه

آدرس: اهواز كوي رسالت منازل ۲۵۴ دستگاه صنايع فولاد نبش خيابان آيت پلاك ۱۲۷

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۲۲۷۵۱۶۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست