پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

تناسب اهواز

آدرس: خ دانیال، نبش فلکه دانیال، پلاک ۶۰، برج تجاری پزشکی ارسطو، فیزیوتراپی تناسب

تلفن تماس: ۶۱-۳۴۴۶۴۳۲۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست