پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

تندیس

آدرس: اهواز زیتون کارمندی خیابان اصلی زیتون بین فیلسوف و فاضل

تلفن تماس: ۶۱-۳۴۴۴۱۱۷۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست