پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

تن آسا

آدرس: کیانپارس، نبش خیابان ۶ غربی، مجتمعایران نگین، ورودی اول، طبقه اول

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۹۱۱۲۸۷ / ۰۹۳۹۹۷۳۹۶۱۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست