پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

توانا -فرزاد خون جوش

آدرس: قزوين – خ فردوسي – كوچه جانباز – ساختمان نيكان – واحد ۱۱

تلفن تماس: ۲۸-۳۳۲۴۰۲۸۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست