پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان تهران / گفتار درمانی

توانا مهرگان

آدرس: تهران- میدان توحید نصرت غربی خ خوش شمالی ۶۵ ب واحد۱

تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۴۲۶۶۰۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست