پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / کار درمانی

توانبخشی

آدرس: سمنان- میدان صدف ساختمان تعلیم طبقه سوم

تلفن تماس: ۰۲۳۳۳۳۲۸۹۶۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست