پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

توانبخش

آدرس: خیابان نادری، خیابان شهید قنادان زاده، مجتمع پزشکی حضرت سجاد (ع)، طبقه همکف

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۲۱۹۴۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست