پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمانشاه / فیزیوتراپی

توان افزا

آدرس: کرمانشاه ۴راه سی متری دوم نرسیده به بانک سپه روبروی ساختمان تیراژه ساختمان باران طبقه سوم

تلفن تماس: ۰۸۳۱۸۳۶۵۱۳۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست