پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

توان بخش

آدرس: اهواز خیابان سلمان فارسی شرقی خیابان مولوی جنوبی (شهید قنادان) مجتمع پزشکی سجاد طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۱۲۲۲۱۹۴۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست