پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / فیزیوتراپی

توان مهر

آدرس: قم خیابان ۱۹ دی بین کوچه ۱۲ و ۱۴ روبروی بانک مسکن مرکزی طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۲۵۳۷۷۰۷۰۵۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست