پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان تهران / کار درمانی

توان

آدرس: تهران- میدان توحید نصرت شرقی پ۸۸

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۲۰۵۵۶۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست