پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان شرقی / فیزیوتراپی

ثامن

آدرس: تبریز ۱۷ شهریور جدید جنب داروخانه دکتر پوررحمان مجتمع فدک طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۴۱۱۵۵۴۷۹۷۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست