پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

جهانپارس

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان میهن شرقی پلاک ۶

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۳۰۸۱۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست