پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

حسینی

آدرس: خراسان رضوی- مشهد پشت بازار رضا کوچه سوم ساختمان سینا طبقه ۲

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۴۶۳۵۳۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست