پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / فیزیوتراپی

حکمت سپاهان

آدرس: اصفهان بلوار کشاورز روبروی خیابان باغ فردوس طبقه همکف

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۷۵۸۶۸۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست