پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / فیزیوتراپی

حکیم پارسا

آدرس: اصفهان میدان شهدا ابتدای فروغی کوچه بهار طبقه سوم

تلفن تماس: ۰۳۱۳۳۳۶۲۷۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست