پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

خاتم الانبیاء شوشتر

آدرس: شوشترفرهنگ شهر

تلفن تماس: ۶۱-۴۳۵۳۶۱۰۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست