پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

خاتم الانبیا

آدرس: خ نادري خ خسروي فاز۲پادادبلوارسعادت ایستگاه ۷پلاک۴۴

تلفن تماس: ۶۱ –۳ ۲۲۱۷۹۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست