پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

خاتم الانبیا

آدرس: اهواز ابتدای خیابان نادری خیابان خسروی مجتمع پزشکی ساحل طبقه اول

تلفن تماس: ۰۳۱۲۲۱۷۹۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست