پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / بینایی سنجی

خاتم

آدرس: سمنان- میدان صدف ساختمان تعلیم

تلفن تماس: ۰۲۳۳۳۳۳۶۱۲۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست