پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

خوارزمی

آدرس: نادری شرقی، بعد از۴راه ادهم، جنب داروخانه دکتر گرگ زاده، روبروی رادیولوژی دکتر اردشیرزاده، طبقه همکف

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۳۲۱۴۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست