پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان شرقی / شنوایی سنجی

دارشفا

آدرس: تبریز خ شریعتی جنوبی نرسیده به چهارراه ۱۷ شهریور

تلفن تماس: ۰۴۱۳۵۵۶۱۸۰۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست