پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان بوشهر / فیزیوتراپی

دانشگر

آدرس: بوشهر برازجان خ چمران ک روبروی داروخانه دکتر رضایی ط زیرزمین

تلفن تماس: ۰۷۷۳۴۲۵۸۸۷۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست