پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / فیزیوتراپی

درمانگاه ثامن الائمه

آدرس: شیراز-بلوار نصر-نبش۱۵متری کانادا

تلفن تماس: ۰۷۱۱۷۳۱۹۹۱۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست