پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / فیزیوتراپی

درمانگاه سپهر

آدرس: شیراز-بلوارصنایع-کوچه۷-جنب پارک علوی

تلفن تماس: ۰۷۱۱۶۲۵۱۳۰۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست