پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / فیزیوتراپی

درمانگران

آدرس: اصفهان بلوار کشاورز جنب رستوران بیستون طبقه زیرزمین

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۷۶۲۵۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست