پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان هرمزگان / بینایی سنجی

دنیا

آدرس: بندر عباس - چهار راه مرادی کوچه ۲۳ پلاک ۸۹

تلفن تماس: ۷۶۳۲۲۵۱۲۹۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست